Nieuwe regels griepvaccins, met directe ingang

Update 01/2021: De meeste risicopatiënten hebben hun vaccin ontvangen dus vanaf nu mag ook de rest van de bevolking een griepvaccin aankopen.

Heeft het nog zin?

Ja: Dankzij de coronamaatregelen heeft de griep nog geen kans gekregen om zich te verspreiden in ons land. Vaccineren is dus nog steeds nuttig.
We verwachten dat de grieppiek dit jaar veel later komt dan normaal: We vermoeden februari/maart. Vaccineren in januari is dus nog steeds zinvol.
Als de coronamaatregelen binnenkort versoepelen, dan zal de griep zich ook kunnen verspreiden. Door de langdurige maatregelen en de lente die in de verte in zicht is, hopen we dat er dit jaar geen echte griepepidemie zal zijn.

Oude maatregelen 30/10/2020:

Op 30/10 traden er nieuwe voorrangsregels in werking voor de aflevering van griepvaccins. De griepvaccins zullen vanaf dan niet meer beschikbaar zijn voor de gehele bevolking. Ook reeds geplaatste bestellingen kunnen hierdoor geannuleerd zijn.

Er wordt absolute voorrang gegeven aan hoogrisicopatiënten. Dit zijn mensen die behoren tot categorie A. Mensen uit categorie B en C zullen mogelijk niet gevaccineerd kunnen worden dit jaar.
Deze maatregel geldt tot ten minste 30/11. Na die datum wordt deze herzien en wordt bekeken of er nog vaccins over zijn voor mensen uit categorie B en later C.

Categorie A

– Groep 1: personen met een risico  op complicaties

  • alle zwangere vrouwen, ongeacht de fase van de zwangerschap
  • alle patiënten vanaf de leeftijd van 6 maanden die lijden aan een onderliggende chronische aandoening, ook indien gestabiliseerd, van de longen (inclusief ernstige astma ), het hart (uitgezonderd hypertensie), de lever, de nieren, aan metabole aandoeningen (inclusief diabetes), BMI > 35, aan neuromusculaire aandoeningen of aan immuniteitsstoornissen (natuurlijk of geïnduceerd)
  • alle personen vanaf 65 jaar
  • personen die in een instelling verblijven
  • kinderen vanaf 6 maanden tot 18 jaar die een langdurige aspirinetherapie ondergaan

– Groep 2: personen werkzaam in de gezondheidssector
– Groep 3: personen die onder hetzelfde dak wonen als

  • de risicopersonen uit groep 1
  • kinderen jonger dan 6 maanden

Categorie B

– Personen tussen 50 en 65 jaar

Categorie C

  • Personen jonger dan 50, die niet behoren tot categorie  A

Gevolgen:

Concreet betekent dit:

o Voor patiënten van 65 jaar of ouder:
Een voorschrift de arts is niet nodig. De apotheker kan voorschrijven en mag het vaccin afleveren gezien de persoon de facto behoort tot categorie A.

o Voor patiënten van 50 tot 65 jaar:
De apotheker wordt met aandrang verzocht om geen vaccins meer af te leveren indien deze niet over een voorschrift van een arts beschikken. In geval de patiënt een voorschrift heeft met de melding “derdebetalersregel”, zal de apotheker moeten nagaan of de patiënt tot categorie A behoort. Indien dit niet eenduidig op te maken is uit de medicatiehistoriek, wordt de arts gecontacteerd.
Patiënten die behoren tot groep B, komen pas na 30/11 terug in aanmerking komen voor een vaccin, maar deze zijn niet gegarandeerd.

o Voor patiënten jonger dan 50 jaar:
Een voorschrift van de arts is wel nodig. In geval de melding “derdebetalersregel” is hernomen kan u ervan uitgaan dat het een risicopatiënt betreft uit categorie A, en kan u het vaccin afleveren.
Patiënten uit groep C komen pas ten vroegste na 30/11 terug in aanmerking voor een vaccin, deze zijn niet gegarandeerd.

! Let op:
Voorschriften van voor 30/10 worden herbekeken. Het kan zijn dat de melding “derdebetalersregel” hierop staat, maar dat die volgens de nieuwe regels niet meer van toepassing is!

We weten dat veel mensen hun vaccin reeds in augustus en september hebben gereserveerd, en dat ze toen nog gegarandeerd werden. Dit is een zeer laattijdige beslissing van de overheid, waar wij zelf geen invloed op hebben. De overheid heeft te laat beseft dat de vraag groter is dan het aanbod en probeert nu de schade te beperken. We weten ook dat er vaccins, die beschikbaar waren in oktober, terecht zijn gekomen bij mensen die er met de nieuwe maatregelen niet meer voor in aanmerking komen. Ook hier kunnen wij niets aan veranderen.
We danken u voor uw begrip en doen er elke dag alles aan om de vaccins bij de juiste personen te krijgen!